Máy gấp khăn giấy

  • Facial tissue paper folding machine

    Máy gấp khăn giấy mặt

    Máy gấp khăn giấy hoàn toàn tự động ZD-4L.Mô hình này được thiết kế để sản xuất khăn giấy mềm / hình hộp "loại liên kết", có nghĩa là, mỗi tờ liên kết với nhau, vẽ mô trên cùng, đầu của tờ tiếp theo sẽ đi ra hộp.Và máy này có thể sản xuất dập nổi hoặc không dập nổi để khách hàng lựa chọn.Nó có một đặc điểm của cấu trúc chặt chẽ, dễ vận hành, hoạt động ổn định và được thiết kế công phu.Chúng tôi có thể sản xuất máy với 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng và 6 dòng. Máy này có thể trang bị đơn vị in màu đơn hoặc đơn vị in màu kép.